X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2016.02.23

作者:   发布时间:2016-05-17    浏览量:906   字体大小:  A+   A- 

2016年2月23日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 137.50  - 314.00 
基隆 194.50  198.50  411.50  426.50 
上海 180.00  238.50  - 479.00 
台中 194.50  198.50  411.50  426.50 
高雄 190.50  194.50  411.50  426.50 
香港 169.00  175.00  - 312.50 
釜山 172.50  186.50  297.50  324.00 
东京 175.50  183.50  292.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 214.50  224.50  - 389.50 
巴生港 200.50  206.50  - 345.50 
马尼拉 250.00  270.00  - 520.00 
新加坡 155.50  164.50  292.50  309.00 
雅加达 - 308.50  - 463.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 222.50  217.50  - 410.00 
坎德拉 182.00  198.00  - 640.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 290.00  - 442.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 163.00  191.00  - 443.00 
苏伊士 318.50  248.50  - 681.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 144.00  168.00  - 299.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 214.50  267.00  - 657.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 174.00  - 446.50 
开普敦 - 228.00  - 376.50 
理查德湾 - 205.50  - -
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 161.00  199.50  - 335.50 
西雅图 199.50  251.50  - 421.50 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 154.00  197.00  - 366.50 
桑托斯 165.00  187.00  - 573.00 

来源:ship&bunker