X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2016.02.24

作者:   发布时间:2016-05-17    浏览量:1003   字体大小:  A+   A- 

2016年2月24日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 136.50  - 316.50 
基隆 190.50  194.50  411.50  426.50 
上海 173.00  227.50  - 475.50 
台中 190.50  194.50  411.50  426.50 
高雄 186.50  190.50  411.50  426.50 
香港 165.50  173.00  - 309.50 
釜山 172.50  188.00  292.50  303.50 
东京 175.00  181.00  295.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 190.50  200.50  - 372.00 
巴生港 200.50  211.50  - 335.50 
马尼拉 250.00  270.00  - 520.00 
新加坡 147.00  155.50  289.00  300.00 
雅加达 - 288.50  - 473.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 220.00  225.00  - 420.00 
坎德拉 182.00  198.00  - 640.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 289.00  - 443.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 158.00  185.00  - 437.00 
苏伊士 295.00  248.00  - 680.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 137.00  162.50  - 290.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 214.50  267.00  - 657.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 172.50  - 423.50 
开普敦 - 211.50  - 346.50 
理查德湾 - 198.50  - -
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 153.00  183.50  - 325.50 
西雅图 204.50  256.50  - 422.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 145.00  187.50  - 344.00 
桑托斯 154.00  176.00  - 572.50 

来源:ship&bunker