X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2016.03.08

作者:   发布时间:2016-05-17    浏览量:1133   字体大小:  A+   A- 

2016年3月8日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 180.50  - 328.00 
基隆 207.50  211.50  441.50  456.00 
上海 197.00  253.00  - 476.50 
台中 207.50  211.50  441.50  456.00 
高雄 203.50  207.50  441.50  456.00 
香港 186.50  192.00  - 343.50 
釜山 195.50  212.00  332.50  349.50 
东京 191.00  203.00  328.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 207.50  215.00  - 409.50 
巴生港 207.50  213.50  - 364.50 
马尼拉 255.00  275.00  - 510.00 
新加坡 176.00  188.00  330.50  317.50 
雅加达 - 298.50  - 431.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 220.00  225.00  - 420.00 
坎德拉 182.00  198.00  - 640.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 280.50  - 433.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 174.50  205.50  - 432.00 
苏伊士 303.50  253.50  - 638.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 164.00  185.00  - 344.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 214.50  267.00  - 657.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 182.50  - 448.00 
开普敦 - 219.50  - 405.00 
理查德湾 - 220.00  - -
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 180.00  214.00  - 369.00 
西雅图 213.00  275.50  - 444.50 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 170.50  225.00  - 387.00 
桑托斯 188.00  210.00  - 595.00 

来源:ship&bunker